Strokovni posvet za direktorje občinskih uprav: KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Po opravljenih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 je prvo in najpomembnejše dejanje sklic in izvedba prve konstitutivne seje novoizvoljenih občinskih svetov. Da bi potrjevanje mandatov občinskih svetnikov in župana teklo čim bolj tekoče in s pravilno uporabo določb statutov občin in poslovnikov občinskih svetov, bo Ministrstvo za javno upravo za direktorje občinskih uprav oziroma tajnike občin organiziralo strokovne posvete, ki bodo na treh različnih lokacijah po Sloveniji. Omenjeni posveti bodo v:

  • torek, 20.11.2018 v sejni dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana
  • sredo, 21.11.2018 v Razstavišču Urban (MOM), Grajska ulica 7, Maribor in
  • četrtek, 22.11.2018 v Pretorski palači (dvorana občinskega sveta), Titov trg 3, Koper.

Vsi trije posveti se bodo pričeli ob 09.30 uri. Predlagamo vam, da se prijavite na enega od dogodkov, prijavnice pošljite na naslov, ki je naveden na prijavnici.

PRILOGE:

@ ZMOS, 2017