Mnenje MOL k Predlogu Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Mnenje MOL k Predlogu Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, VEČ>>

Stran 1 od 16