Sprememba Navodil organa upravljanja za izvajanje mehanizma CTN

Mestne občine obveščamo, da je organ upravljanja sprejel spremembe Navodil organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014-2020

Spremembe, med drugim, vključujejo:

  • uskladitev navedbe upravičencev,
  • spremembo datuma veljavnosti indikativne alokacije sredstev,
  • uskladitev opisa postopka neposredne potrditve operacij,
  • skrajšanje trajanja postopka priprave vlog za operacije s strani upravičenca (v 2. fazi).

Zadnja veljavna navodila v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike so dostopna na spletni strani EU-skladi.si

@ ZMOS, 2017