Posvet o pripravah na izvedbo rednih lokalnih volitev 2018

Ministrstvo za javno upravo je 12. in 13. junija 2018 organiziralo strokovni posvet na temo priprav na redne lokalne volitve. 

Poudarek je bil na novostih ob izvedbi letošnjih lokalnih volitev, kot je nov stalen termin volitev, časovna omejitev za razpis lokalnih volitev, ukinitev volilnih komisij ožjih delov občin, nove naloge občinske volilne komisije, dostop članov slednje do evidence volilne pravice, dostopnost volišč za invalide, nadomestila članom volilnih odborov in drugo.

Na posvetu so sodelovali:

  • Dušan Vučko, direktor Službe Državne volilne komisije - predstavitev;
  • dr. Roman Lavtar in Tamara Gliha, Ministrstvo za javno upravo - predstavitev;
  • Alenka Colja, Ministrstvo za notranje zadeve - predstavitev.
Naslednji posvet bo predvidoma avgusta na Brdu pri Kranju, napovedana pa sta bila tudi posveta v zvezi z informacijsko podporo za izvedbo volitev in spletno evidenco volilne pravice, predvidoma v mesecu septembru.

Podrobnejša zabeležka vsebine posveta (Strokovna služba ZMOS).

@ ZMOS, 2017