Pojasnilo MDDSZ o spremembi 30. člena ZUPJS in odziv združenj občin

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je odgovorilo na vprašanja Mestne občine Celje, članice ZMOS, v zvezi s spremembami 30. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki so stopile v veljavo 1. 5. 2018. Pojasnila MDDSZ so dostopna tukaj.

Združenja občin so se dne 22. 6. 2018 na pojasnila odzvala s skupnim odzivom, ki je dostopen tukaj.

@ ZMOS, 2017