Problematika odpadne embalaže - poziv združenj občin Vladi k ureditvi razmer

Vsa tri združenja občin (ZMOS, SOS, ZOS) so skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS pozvala Vlado, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje k ureditvi razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Dopis je dostopen tukaj.

Neurejenost tega področja, na kar stroka opozarja že dalj časa, predstavlja potencialno ekološko katastrofo za celotno državo. Pristojnim predlagamo:

  • da Vlada RS z interventnimi ukrepi nemudoma zagotovi odstranitev nakopičene odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja odpadkov in nadaljnje tekoče prevzemanje teh odpadkov;
  • da prepreči morebitno kaznovanje komunalnih podjetij zaradi nepravilnega (nelegalnega) skladiščenja s strani DROE neprevzete komunalne odpadne embalaže (kot se je dogajalo lansko leto);
  • da naloži Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavitev delovanja sistema deljene odgovornosti za odstranjevanje ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč ter redni odvoz teh odpadkov od komunalnih podjetij;
  • da uredi zakonodajo na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč tako, da bo sistem operativen in vzdržen za vse deležnike v procesu odstranjevanja teh odpadkov ter okoljsko sprejemljiv.

Predlagamo tudi urgentni sklic sestanka, na katerem bi se s pristojnimi o pereči problematiki tudi osebno pogovorili.

@ ZMOS, 2017