ZPPreb-1 - ZMOS ponovno opozoril na problematiko vročanja na naslovu zakonskega prebivališča

Kljub temu, da ZZPreb-1 v tretjem odstavku 25. člena jasno določa, da naslov za vročanje ne more biti na naslovu zakonskega prebivališča, mestne občine čedalje pogosteje prejemajo pošiljke državnih organov, ki jih ti želijo vročiti osebam, ki imajo določeno zakonsko prebivališče na sedežu občine.

ZMOS je v dopisu, naslovljenem na Ministrstvo za notranje zadeve, ponovno opozorilo na kršenje omenjene določbe in na povzročanje dodatnih administrativnih bremen mestnim občinam. Ministrstvu je bilo predlagano, da pozove vse upravne, sodne in druge državne organe ter vse nosilce javnih pooblastil k spoštovanju tretjega odstavka 25. člena ZPPreb-1, tudi tako, da pred odpremo pisanj dodatno preverijo naslove za vročanje strankam. 

Poslani dopis je dostopen tukaj.

@ ZMOS, 2017