E-novice ZMOS - 8/2018

Objavili smo novo izdajo E-novic ZMOS, vabljeni k branju! 

Na E-novice ZMOS se lahko naročite na tej povezavi

 

 

ZPPreb-1 - ZMOS ponovno opozoril na problematiko vročanja na naslovu zakonskega prebivališča

Kljub temu, da ZZPreb-1 v tretjem odstavku 25. člena jasno določa, da naslov za vročanje ne more biti na naslovu zakonskega prebivališča, mestne občine čedalje pogosteje prejemajo pošiljke državnih organov, ki jih ti želijo vročiti osebam, ki imajo določeno zakonsko prebivališče na sedežu občine.

ZMOS je v dopisu, naslovljenem na Ministrstvo za notranje zadeve, ponovno opozorilo na kršenje omenjene določbe in na povzročanje dodatnih administrativnih bremen mestnim občinam. Ministrstvu je bilo predlagano, da pozove vse upravne, sodne in druge državne organe ter vse nosilce javnih pooblastil k spoštovanju tretjega odstavka 25. člena ZPPreb-1, tudi tako, da pred odpremo pisanj dodatno preverijo naslove za vročanje strankam. 

Poslani dopis je dostopen tukaj.

Problematika odpadne embalaže - poziv združenj občin Vladi k ureditvi razmer

Vsa tri združenja občin (ZMOS, SOS, ZOS) so skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS pozvala Vlado, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje k ureditvi razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Dopis je dostopen tukaj.

Neurejenost tega področja, na kar stroka opozarja že dalj časa, predstavlja potencialno ekološko katastrofo za celotno državo. Pristojnim predlagamo:

  • da Vlada RS z interventnimi ukrepi nemudoma zagotovi odstranitev nakopičene odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja odpadkov in nadaljnje tekoče prevzemanje teh odpadkov;
  • da prepreči morebitno kaznovanje komunalnih podjetij zaradi nepravilnega (nelegalnega) skladiščenja s strani DROE neprevzete komunalne odpadne embalaže (kot se je dogajalo lansko leto);
  • da naloži Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavitev delovanja sistema deljene odgovornosti za odstranjevanje ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč ter redni odvoz teh odpadkov od komunalnih podjetij;
  • da uredi zakonodajo na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč tako, da bo sistem operativen in vzdržen za vse deležnike v procesu odstranjevanja teh odpadkov ter okoljsko sprejemljiv.

Predlagamo tudi urgentni sklic sestanka, na katerem bi se s pristojnimi o pereči problematiki tudi osebno pogovorili.

Pojasnilo MDDSZ o spremembi 30. člena ZUPJS in odziv združenj občin

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je odgovorilo na vprašanja Mestne občine Celje, članice ZMOS, v zvezi s spremembami 30. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki so stopile v veljavo 1. 5. 2018. Pojasnila MDDSZ so dostopna tukaj.

Združenja občin so se dne 22. 6. 2018 na pojasnila odzvala s skupnim odzivom, ki je dostopen tukaj.

Javni natečaj za kreativno predstavitev "NOVA URBANA AGENDA"

Ministrstvo za okolje (MOP) in prostor je objavilo natečaj za iskanje kreativne predstavitve Nove Urbane Agende. 

Mesta igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega in zdravega okolja ter uspešnega družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja. Da so mesta pri tem uspešna in hkrati privlačna za delo in življenje, je ključno dobro usmerjanje njihovega razvoja in sodelovanje različnih deležnikov in uporabnikov mesta. 

V luči priprav na svetovni dan Habitata, ki ga obeležujemo prvi ponedeljek v oktobru, želi MOP spodbuditi razmislek o naših mestih in bivanju ter širši javnosti predstaviti različne vidike razvoja mest in pomen dobrega urbanega razvoja. S tem namenom je razpisan natečaj za kreativno predelavo besedila Nove urbane agende, ki je najpomembnejši dokument na področju trajnostnega urbanega razvoja na svetovni ravni. 

Podjetja, organizacije, društva, zavodi, samostojni podjetniki in kulturni delavci so vabljeni, da predstavijo vsebine agende na svoj način in jih približajo splošni javnosti. 

Rok za predložitev prijav je 24. 8. 2018 do 12. ure. Več informacij o natečaju je dostopnih tukaj.

nua1

@ ZMOS, 2017