Nagrada EESO za civilno družbo 2018

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli informacijo o nagradah za civilno družbo 2018, ki jih podeljuje Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO). 

Tema nagrade 2018 je identiteta, evropske vrednote in kulturna dediščina v Evropi. Rok za prijavo kandidatur je 7. 9. 2018. Kandidirajo lahko organizacije civilne družbe ali posamezniki, ki izvajajo inovativne pobude na tematskem področju. 

Nagrade bodo podeljene decembra 2018 med plenarnim zasednajem EESO. Podelili bodo največ pet nagrad, pri čemer je vrednost prve nagrade 14.000 EUR, drugih nagrad pa 9.000 EUR.

Podrobnejša pravila so objavljena tukaj, za ostale informacije in samo prijavo pa obiščite to spletno stran.

Preklic prvega razpisa WiFi4EU

Evropska komisija (EK) je zaradi napake v informacijskem sistemu preklicala prvi razpis WiFi4EU. Hkrati je napovedala objavo novega razpisa predvidoma jeseni, pri čemer ostane registracija občin v informacijski sistem veljavna in je ne bo potrebno ponovno opraviti. Ob objavi novega razpisa bo pa potrebna ponovna prijava. Občine, ki se niso uspele registrirati, bodo lahko to storile, ko bodo napake v informacijskem sistemu odpravljene, v obdobju pred objavo razpisa.

Na razpis, ki mestom omogoča poenostavljeno sofinanciranje pri vzpostavljanju javnih brezžičnih omrežij, se je sicer prijavilo veliko število upravičencev. Po navedbah Evropske komisije se je samo v prvih nekaj sekundah prijavilo preko 5.000, v prvih urah pa kar preko 11.000 občin.

Izjava za javnost EK je dostopna tukaj. Portal za prijavo na razpis WiFi4EU je dostopen tukaj.

Posvet o pripravah na izvedbo rednih lokalnih volitev 2018

Ministrstvo za javno upravo je 12. in 13. junija 2018 organiziralo strokovni posvet na temo priprav na redne lokalne volitve. 

Poudarek je bil na novostih ob izvedbi letošnjih lokalnih volitev, kot je nov stalen termin volitev, časovna omejitev za razpis lokalnih volitev, ukinitev volilnih komisij ožjih delov občin, nove naloge občinske volilne komisije, dostop članov slednje do evidence volilne pravice, dostopnost volišč za invalide, nadomestila članom volilnih odborov in drugo.

Na posvetu so sodelovali:

  • Dušan Vučko, direktor Službe Državne volilne komisije - predstavitev;
  • dr. Roman Lavtar in Tamara Gliha, Ministrstvo za javno upravo - predstavitev;
  • Alenka Colja, Ministrstvo za notranje zadeve - predstavitev.
Naslednji posvet bo predvidoma avgusta na Brdu pri Kranju, napovedana pa sta bila tudi posveta v zvezi z informacijsko podporo za izvedbo volitev in spletno evidenco volilne pravice, predvidoma v mesecu septembru.

Podrobnejša zabeležka vsebine posveta (Strokovna služba ZMOS).

Sprememba Navodil organa upravljanja za izvajanje mehanizma CTN

Mestne občine obveščamo, da je organ upravljanja sprejel spremembe Navodil organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014-2020

Spremembe, med drugim, vključujejo:

  • uskladitev navedbe upravičencev,
  • spremembo datuma veljavnosti indikativne alokacije sredstev,
  • uskladitev opisa postopka neposredne potrditve operacij,
  • skrajšanje trajanja postopka priprave vlog za operacije s strani upravičenca (v 2. fazi).

Zadnja veljavna navodila v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike so dostopna na spletni strani EU-skladi.si

E-novice ZMOS - 7/2018

Objavili smo novo izdajo E-novic ZMOS, vabljeni k branju! 

Na E-novice ZMOS se lahko naročite na tej povezavi

 

 

@ ZMOS, 2017