VABILO na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje in Mediteran ter med...

VABILO na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih progr. Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, transnacionalnih progr. Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje in Mediteran ter medregionalnega progr. Interreg V-C INTERREG EUROPE....VEČ>>

@ ZMOS, 2017