Ustavno sodišče RS zavrglo zahtevo Združenja občin Slovenije

Ustavno sodišče RS zavrglo zahtevo Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US31058

@ ZMOS, 2017