Pojasnilo MDDSZ o spremembi 30. člena ZUPJS in odziv združenj občin

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je odgovorilo na vprašanja Mestne občine Celje, članice ZMOS, v zvezi s spremembami 30. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki so stopile v veljavo 1. 5. 2018. Pojasnila MDDSZ so dostopna tukaj.

Združenja občin so se dne 22. 6. 2018 na pojasnila odzvala s skupnim odzivom, ki je dostopen tukaj.

Javni natečaj za kreativno predstavitev "NOVA URBANA AGENDA"

Ministrstvo za okolje (MOP) in prostor je objavilo natečaj za iskanje kreativne predstavitve Nove Urbane Agende. 

Mesta igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega in zdravega okolja ter uspešnega družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja. Da so mesta pri tem uspešna in hkrati privlačna za delo in življenje, je ključno dobro usmerjanje njihovega razvoja in sodelovanje različnih deležnikov in uporabnikov mesta. 

V luči priprav na svetovni dan Habitata, ki ga obeležujemo prvi ponedeljek v oktobru, želi MOP spodbuditi razmislek o naših mestih in bivanju ter širši javnosti predstaviti različne vidike razvoja mest in pomen dobrega urbanega razvoja. S tem namenom je razpisan natečaj za kreativno predelavo besedila Nove urbane agende, ki je najpomembnejši dokument na področju trajnostnega urbanega razvoja na svetovni ravni. 

Podjetja, organizacije, društva, zavodi, samostojni podjetniki in kulturni delavci so vabljeni, da predstavijo vsebine agende na svoj način in jih približajo splošni javnosti. 

Rok za predložitev prijav je 24. 8. 2018 do 12. ure. Več informacij o natečaju je dostopnih tukaj.

nua1

Nagrada EESO za civilno družbo 2018

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli informacijo o nagradah za civilno družbo 2018, ki jih podeljuje Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO). 

Tema nagrade 2018 je identiteta, evropske vrednote in kulturna dediščina v Evropi. Rok za prijavo kandidatur je 7. 9. 2018. Kandidirajo lahko organizacije civilne družbe ali posamezniki, ki izvajajo inovativne pobude na tematskem področju. 

Nagrade bodo podeljene decembra 2018 med plenarnim zasednajem EESO. Podelili bodo največ pet nagrad, pri čemer je vrednost prve nagrade 14.000 EUR, drugih nagrad pa 9.000 EUR.

Podrobnejša pravila so objavljena tukaj, za ostale informacije in samo prijavo pa obiščite to spletno stran.

Preklic prvega razpisa WiFi4EU

Evropska komisija (EK) je zaradi napake v informacijskem sistemu preklicala prvi razpis WiFi4EU. Hkrati je napovedala objavo novega razpisa predvidoma jeseni, pri čemer ostane registracija občin v informacijski sistem veljavna in je ne bo potrebno ponovno opraviti. Ob objavi novega razpisa bo pa potrebna ponovna prijava. Občine, ki se niso uspele registrirati, bodo lahko to storile, ko bodo napake v informacijskem sistemu odpravljene, v obdobju pred objavo razpisa.

Na razpis, ki mestom omogoča poenostavljeno sofinanciranje pri vzpostavljanju javnih brezžičnih omrežij, se je sicer prijavilo veliko število upravičencev. Po navedbah Evropske komisije se je samo v prvih nekaj sekundah prijavilo preko 5.000, v prvih urah pa kar preko 11.000 občin.

Izjava za javnost EK je dostopna tukaj. Portal za prijavo na razpis WiFi4EU je dostopen tukaj.

Posvet o pripravah na izvedbo rednih lokalnih volitev 2018

Ministrstvo za javno upravo je 12. in 13. junija 2018 organiziralo strokovni posvet na temo priprav na redne lokalne volitve. 

Poudarek je bil na novostih ob izvedbi letošnjih lokalnih volitev, kot je nov stalen termin volitev, časovna omejitev za razpis lokalnih volitev, ukinitev volilnih komisij ožjih delov občin, nove naloge občinske volilne komisije, dostop članov slednje do evidence volilne pravice, dostopnost volišč za invalide, nadomestila članom volilnih odborov in drugo.

Na posvetu so sodelovali:

  • Dušan Vučko, direktor Službe Državne volilne komisije - predstavitev;
  • dr. Roman Lavtar in Tamara Gliha, Ministrstvo za javno upravo - predstavitev;
  • Alenka Colja, Ministrstvo za notranje zadeve - predstavitev.
Naslednji posvet bo predvidoma avgusta na Brdu pri Kranju, napovedana pa sta bila tudi posveta v zvezi z informacijsko podporo za izvedbo volitev in spletno evidenco volilne pravice, predvidoma v mesecu septembru.

Podrobnejša zabeležka vsebine posveta (Strokovna služba ZMOS).

@ ZMOS, 2017