Program strokovnega izpopolnjevanja in informiranja ZMOS za leto 2018

Zagotavljanje strokovnega izpopolnjevanja in informiranja mestnih občin, njihovih vodstev in zaposlenih predstavlja eno izmed temeljnih nalog ZMOS. 

Strokovno izpopolnjevanje in informiranje ZMOS, primarno namenjeno mestnim občinam članicam, prispeva k boljši kakovosti storitev občinskih uprav in posledično k večjemu zadovoljstvu uporabnikov oziroma občanov, služi izmenjavi dobrih praks, krepi solidarnost med mestnimi občinami in osvetljuje aktualna vprašanja lokalne samouprave. Aktivnosti na tem področju izhajajo iz dejanskih potreb mestnih občin in iz zakonodajnih ter drugih sprememb, ki vplivajo na delovanje občinskih uprav.

Objavljamo Program strokovnega izpopolnjevanja in informiranja ZMOS za leto 2018strokovnega izpopolnjevanja in informiranja ZMOS za leto 2018.

@ ZMOS, 2017