1. Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih št. 303-19/2017

 

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

 

3. Terminski načrt:

  • Oddaja vlog za operacije: do 26.6.2017
  • Potrditev seznama izbranih operacij na skupščini ZMOS in obvestilo upravičencem: do 26.9.2017

 

4. Povabila za PN 6.3

Povabilo PN 6.3

P.N. 6.3 - Grafična obrazložitev dokumentacije CTN

 

 


 

1. Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% 
    (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb
 

 

2. Obvestilo o potrditvi Seznama izbranih operacij:

image002


 

2. TERMINSKI NAČRT

Oddaja vlog za operacije   do 17. 04. 2017
Pregledovanje vlog:   do 15. 05. 2017
Osnutek seznama izbranih operacij   do 01. 06. 2017
Preverjanje izbora operacij s strani pristojnega PO:   do 15. 06. 2017
Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS in obvestilo upravičencem   do 19. 06. 2017

 

3VSEBINSKA IZHODIŠČA

 

4. VPRAŠANJA UPRAVIČENCEV

FAQ (Povabilo PN 4_1) 

5. INFORMACIJE O 2. FAZI NPO Z MEHANIZMOM CTN, KI GA IZVAJA MZI

V zvezi z izvajanjem 2. faze neposredne potrditve operacije bo organizirana informativna delavnica. Predvideno obdobje za izvedbo delavnice je med 8.5. in 31.5.2017, predhodno pa ZMOS zbira vprašanja upravičencev. 

Informativna delavnica CTN PN 4.1 Faza 2 - Komentarji