1. Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% 
    (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb
 

image002


 

2. TERMINSKI NAČRT

Oddaja vlog za operacije   do 17. 04. 2017
Pregledovanje vlog:   do 15. 05. 2017
Osnutek seznama izbranih operacij   do 01. 06. 2017
Preverjanje izbora operacij s strani pristojnega PO:   do 15. 06. 2017
Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS in obvestilo upravičencem   do 19. 06. 2017

 

3VSEBINSKA IZHODIŠČA

 

4. VPRAŠANJA UPRAVIČENCEV

FAQ (Povabilo PN 4_1) 

5. INFORMACIJE O 2. FAZI NPO Z MEHANIZMOM CTN, KI GA IZVAJA MZI

V zvezi z izvajanjem 2. faze neposredne potrditve operacije bo organizirana informativna delavnica. Predvideno obdobje za izvedbo delavnice je med 8.5. in 31.5.2017, predhodno pa ZMOS zbira vprašanja upravičencev.